Årets modtager af H.C. Ørsted Prisen 2015 udpeget

Fredag den 14. august 2015 klokken 10.00 overrækkes HC Ørsted Prisen 2015 til digteren Klaus Høeck i Ørstedpavillonen, Havnegade 92, 5900 Rudkøbing.

HC Ørsted Prisen er indstiftet i 2013 af HC Ørsted selskabet og Langeland Kommune. Prisen uddeles hvert år på HC Ørsteds fødselsdato den 14. august. Ud over æren følger der med prisen et diplom, et kunstværk med titlen ”Sommerfugl” samt en check på 10.000 kr. Kunstværket er udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.

HC Ørsted Prisen tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

Klaus Høeck tildeles HC Ørsted Prisen 2015 for sin digtning, der bevæger sig ud i de rum, hvor HC Ørsted og H.C. Andersen også var, og hvor ånden i naturen både viser sig i videnskabelige beskrivelser, naturfænomener, poesi, orddannelser og tænkning.

Klaus Høeck er født i 1938 og bor i Veflinge på Fyn. Klaus Høeck er en eksperimenterende lyriker, der lader opbygningen af de store, ofte “flersporede” digtsamlinger styre af rent formelle principper fra matematik, it-kybernetik, sprogvidenskab m. m. Siden 1989 er Klaus Høeck medlem af Det Danske Akademi.

I forbindelse med prisoverrækkelsen afholder prismodtageren en offentlig digtsuite.

Prismodtageren er udpeget af en priskomite bestående af:

  • Professor Claus Michelsen, Syddansk Universitet (formand for priskomiteen)
  • Fhv. minister Charlotte Sahl-Madsen
  • Fhv. minister, MF Bertel Haarder
  • Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
  • Formand for HC Ørsted selskabet, Troels Krøyer
  • Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet