Prismodtagere

Prismodtagerne 2023

Professor John Leif Jørgensen

H.C. Ørsted Forskerprisen

Kr. 50.00

Kumar Somyajit

H.C. Ørsted forskertalentpris

Kr. 10.000

Mette Malle

H.C. Ørsted forskertalentpris

Kr. 10.000

Anna-Sophie Thein

H.C. Ørsted studielegat

Kr. 50.000

Jonathan Johannes Hasselgaard

H.C. Ørsted studielegat

Kr. 50.000

Prismodtagerne 2022

Professor Dorthe Ravnsbæk

H.C. Ørsted Forskerpris
Kr. 50.000

Johannes Lund Jensen

H.C. Ørsted Forskertalentpris
Kr. 10.000

Cecilie Hermansen

H.C. Ørsted Forskertalentpris
Kr. 10.000

Prismodtagerne 2021

Anja C. Andersen

H.C. Ørsted  Forskerprisen 2021

Kr. 50.000

(Foto: Hans Sturesson)

Suzanne Z. Andersen

H.C. Ørsted Forskertalentprisen 2021

Kr. 10.000

(Foto: Hans Sturesson)

Morten W. Ryberg

H.C. Ørsted Forskertalentprisen 2021

Kr. 10.000

(Foto: Hans Sturesson)

Prismodtagere 2020

Læs pressemeddelelsen om H.C. Ørstedprisen2020 her.

2019

Torsten Neubert

H.C. Ørsted forskerpris på kr. 50.000 samt et kunstværk af kunstneren Sabine Majus Hansen. Prisen går til chefkonsulent ved DTU Space Torsten Neubert. Neubert arbejder med lynfænomener og står i spidsen for den videnskabelige del af rumobservatoriet, ASIM, der sidste år blev sendt op til den internationale rumstation (ISS)

Alexander Sebastian Hauser og Line Hagner Nielsen

  • To H.C. Ørsted forskertalentpriser hver på kr. 10.000. Den ene pris går til PhD Alexander Sebastian Hauser, der forsker i bioinformatik og datavidenskab ved institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi ved Københavns universitet. Den anden pris tildeles Line Hagner Nielsen, der er farmaceut på DTU. Hun forsker i avancerede drug delivery mikro-devices til applikationer såsom oral administration af vacciner og insulin.

2018

Peter Christian Kjærgaard Vesborg

H.C. Ørsted forskerprisen på 50.000 kr. gives til Peter Christian Kjærgaard Vesborg for internationalt anerkendt forskning indenfor katalyse og kunstig fotosyntese, samt evnen til at formidle og sætte forskningen i et større perspektiv.

Peter Christian Kjærgaard Vesborg er lektor ved DTU Fysik.

Alexandros Iosifidis og Yasser Nour

To H.C. Ørsted forskerspirepriser på 10.000 kr. går til hhv. Alexandros Iosifidis, Århus Universitet, og Yasser Nour fra DTU som tilskyndelse til at fortsætte deres forskning inden for henholdsvis signalbehandling og effektelektronik.

2017

Minik Thorleif Rosing

Den verdenskendte grønlandske geolog, professor ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, modtager mandag den 14. august 2017, Hans Christian Ørsted Prisen 2017.

I sin begrundelse for at tildele Minik Thorleif Rosing H.C. Ørsted prisen skriver priskomiteen:

”Prisen gives til Minik Thorleif Rosing for hans internationalt anerkendte forskning, der har ledt til ny forståelse af livet og jordens atmosfære for milliarder af år siden. Minik Rosing har under analyse af de ældste sedimenter på Jorden, som findes i Isua ved Nuuk, fundet ud af, at fotosyntese fandt sted allerede for 3,8 milliarder år siden.”

”Minik Thorleif Rosings forskning har ændret opfattelsen af jordens klima på den tid, idet han har tilbagevist en teori om, at Jorden dengang holdt på varmen ved hjælp af en ekstrem drivhuseffekt. Tværtimod har Minik Thorleif Rosing vist, at CO2-niveauet på Jorden for 3,8 milliarder år siden var stort set som i dag.”

”Prisen gives endvidere for Minik Thorleif Rosings indsats for formidling af naturvidenskaben. Minik Thorleif Rosing var i 2006 togtleder på Galathea 3-ekspeditionen, og han har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at skabe begejstring for naturvidenskaben i offentligheden.”

2016

Eske Willerslev, Forsker

Prisen gives til Eske Willerslev for hans internationalt anerkendte DNA forskning, der på mange måder har været med til at omskrive historien. F. eks, at der boede mennesker i USA for 14.000 år siden, og at de australske aboriginere var meget tidlige udvandrere fra Afrika/Mellemøsten.

På den måde er verden anderledes, end vi troede, inden Eske Willerslevs forskningsresultater blev fremlagt. I øvrigt som verden blev helt anderledes efter HC Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Eske Willerslev er enestående, fordi han har forenet sin DNA forskning med grænseoverskridende feltarbejder i både Sibirien og blandt indianere i USA.

Prisen gives endvidere for Eske Willerslevs arbejde med at formidle sin forskning til omverdenen. I øvrigt endnu et lighedspunkt med HC Ørsted, der gjorde meget ud af at få videnskabelige resultater formidlet til offentligheden.

Endelig gives prisen for Eske Willerslevs optagethed af grænsefladerne mellem videnskaben og det åndelige. Videnskaben kan forklare en del af virkeligheden, som også består af kræfter og energier, vi endnu ikke forstår, og som er genstand for tro og overtro. I den sammenhæng er ligheden med Ørsteds optagethed af ånden i naturen jo slående.

2015

Klaus Høeck, Forfatter

Klaus Høeck tildeles HC Ørsted Prisen 2015 for sin digtning, der bevæger sig ud i de rum, hvor HC Ørsted og H.C. Andersen også var, og hvor ånden i naturen både viser sig i videnskabelige beskrivelser, naturfænomener, poesi, orddannelser og tænkning.

Klaus Høeck er født i 1938 og bor i Veflinge på Fyn. Klaus Høeck er en eksperimenterende lyriker, der lader opbygningen af de store, ofte “flersporede” digtsamlinger styre af rent formelle principper fra matematik, it-kybernetik, sprogvidenskab m. m. Siden 1989 er Klaus Høeck medlem af Det Danske Akademi.

2014

Hanne Hautorp, Mærsk Mc Kinney Møller Videncenter

Hanne Hautop tildeles HC Ørsted Prisen 2014 for sit fornyende og utrættelige arbejde for at gøre talentudvikling til en naturlig del af undervisningen i naturvidenskab i grundskolen og i gymnasiet.

Hanne Hautop er leder Sciencetalenter, der både nationalt og internationalt er helt unikt i forhold til at skabe optimale rammer for, at talentfulde børn og unge i naturvidenskab kan udvikle deres talent gennem fagligt udfordrende aktiviteter på camps og masterclasses.

Hanne Hautop har som en skarp og vidende debattør og foredragsholder givet væsentlige bidrag til at styrke den naturvidenskabelige uddannelseskultur i Danmark.

Hanne Hautop er cand. scient. i fysik med matematik som bifag fra Aarhus Universitet med speciale i teknologihistorie om Marconi og den trådløse telegrafi. Hun var fra 1995 til 2008 gymnasielærer på Favrskov Gymnasium og i en 2-årig periode uddannelsesleder i HTX-samarbejdet mellem Den Jyske Håndværkerskole og Favrskov Gymnasium. Hun har været fagredaktør for forlaget Systime og er medforfatter på flere lærebøger.

2013

Direktør Mikkel Bohm, Danish Science Factory

Ved udvælgelsen af prisvinderen har priskomiteen lagt stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til, at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

Mikkel Bohm tildeles H.C. Ørsted Prisen 2013 for sit fornyende, uegennyttige og utrættelige arbejde med at skabe begejstring for naturvidenskab blandt børn og unge – og gøre naturvidenskab til en helt naturlig del af børn og unges dannelse. Mikkel Bohm er brobygger mellem forskning og den naturfaglige praksis i skoler, museer og oplevelsescentre, og han er bannerfører for samarbejde mellem formelle og uformelle naturfaglige læringsmiljøer. Mikkel Bohm er en dynamisk organisator, der er god til at skaffe midler til arbejdet med at give børn og unge mulighed for, at opleve glæden ved at beskæftige sig med naturvidenskab.