H.C. Ørsted Prisen

H.C. Ørsted Selskabet uddeler årligt H. C. Ørsted Prisen.

Hans Christian Ørsted Prisen er en dansk pris, som dog også kan uddeles til personer fra andre lande. Prisen kan gives både til enkeltpersoner, organisationer og institutioner. Prisen er indstiftet af H.C. Ørsted Selskabet og Langeland Kommune – og uddeles hvert år den 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag.

Med støtte af energiselskabet Ørsted uddeles en forskerpris på kr. 50.000 og to forskertalentpriser hver på kr. 10.000. Endvidere uddeles 2 studielegater hver på kr. 50.000. Med forskerprisen følger en mindre statuette med titlen “Sommerfugl” i materialet sølv og emalje monteret på en fod af elmetræ, udført af kunstneren Sabine Majus Hansen fra Langeland. Titlen henviser til, at H.C. Ørsted bl.a. bliver forbundet med ordet sommerfugl. Endvidere består prisen af et tilhørende særligt diplom med titlen “Hans Christian Ørsted Prisen”.

Formålet med prisen er at hylde H.C. Ørsteds indflydelse på kulturen, kunstnere, tænkere og videnskabsfolk i hele verden ved, at udvælge prismodtagere, hvis arbejder kan knyttes til H.C. Ørsteds navn og livsværk, herunder også i relation til formidlingen af genren.

Hent Fundats for HC Ørsted prisen (pdf)

Priskomité

Jacob Østergaard
Professor ved DTU
Formand for priskomitéen

Troels Krøyer
Formand for H.C. Ørstedselskabet

Tonni Hansen
Borgmester på Langeland

Troels Bjørn Thorn
Chef for Brand og Marketing globalt, Ørsted

Katrine Krogh Andersen
Dekan, Københavns Universitet

Lykke Friis
Direktør i Tænketanken Europa

Kasper Dam Schultz
Koordinator i Erasmus for så vidt angår studielegater, DTU