Modtager af H.C. Ørsted Prisen 2014 udpeget

Torsdag den 14. august klokken 12.30 overrækker fhv. minister Charlotte Sahl-Madsen HC Ørsted Prisen 2014 til talentchef Hanne Hautop, Mærsk Mc- Kinney Møller Videncenter i Rådhussalen i Rudkøbing.

HC Ørsted Prisen er indstiftet i 2013 af HC Ørsted selskabet og Langeland Kommune. Prisen uddeles hvert år på HC Ørsteds fødselsdato den 14. august. Ud over æren følger der med prisen et diplom, et kunstværk med titlen “Sommerfugl” samt en check på 10.000 kr. Kunstværket er udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.

HC Ørsted Prisen tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

Hanne Hautop tildeles HC Ørsted Prisen 2014 for sit fornyende og utrættelig arbejde for at gøre talentudvikling til en naturlig del af undervisningen i naturvidenskab i grundskolen og i gymnasiet. Hanne Hautop er leder Sciencetalenter, der både nationalt og internationalt er helt unikt i forhold til at skabe optimale rammer for, at talentfulde børn og unge i naturvidenskab kan udvikle deres talent gennem fagligt udfordrende aktiviteter på camps og masterclasses, se http://www.sciencetalenter.dk/da/ . Hanne Hautop har som en skarp og vidende debattør og foredragsholder givet væsentlige bidrag til at styrke den naturvidenskabelige uddannelseskultur i Danmark.

Hanne Hautop er cand. scient. i fysik med matematik som bifag fra Aarhus Universitet med speciale i teknologihistorie om Marconi og den trådløse telegrafi. Hun var fra 1995 til 2008 gymnasielærer på Favrskov Gymnasium og i en 2-årig uddannelsesleder i HTX-samarbejdet mellem Den Jyske Håndværker-skole og Favrskov Gymnasium. Hun har været fagredaktør for forlaget Systime og er medforfatter på flere lærebøger.

Inden prisoverrækkelsen afholder prismodtageren en offentlig forelæsning med titlen ” De gode kan blive de bedste – hvorfor skal vi udvikle og pleje sciencetalenterne?” på Ørstedskolen i Rudkøbing klokken 10.00

Prismodtageren er udpeget af en priskomite bestående af:
Professor Claus Michelsen, Syddansk Universitet (formand for priskomiteen) Fhv. minister Charlotte Sahl-Madsen Fhv. minister MF Bertel Haarder Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune Formand for HC Ørsted selskabet, Troels Krøyer Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet