Minik Thorleif Rosing modtager H.C. Ørsted Prisen 2017

Den verdenskendte grønlandske geolog, professor ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, modtager mandag den 14. august 2017, Hans Christian Ørsted Prisen 2017.

Uddelingen sker på 240-årsdagen for H.C. Ørsted fødsel ved en højtidelighed i Ørstedspavillonen, Havnegade 92 i Rudkøbing, klokken 10.00.

Med prisen på 10.000 kroner følger et diplom og et kunstværk med titlen ”Sommerfugl”, udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.

I sin begrundelse for at tildele Minik Thorleif Rosing H.C. Ørsted prisen skriver priskomiteen:

”Prisen gives til Minik Thorleif Rosing for hans internationalt anerkendte forskning, der har ledt til ny forståelse af livet og jordens atmosfære for milliarder af år siden. Minik Rosing har under analyse af de ældste sedimenter på Jorden, som findes i Isua ved Nuuk, fundet ud af, at fotosyntese fandt sted allerede for 3,8 milliarder år siden.”

”Minik Thorleif Rosings forskning har ændret opfattelsen af jordens klima på den tid, idet han har tilbagevist en teori om, at Jorden dengang holdt på varmen ved hjælp af en ekstrem drivhuseffekt. Tværtimod har Minik Thorleif Rosing vist, at CO2-niveauet på Jorden for 3,8 milliarder år siden var stort set som i dag.”

”Prisen gives endvidere for Minik Thorleif Rosings indsats for formidling af naturvidenskaben. Minik Thorleif Rosing var i 2006 togtleder på Galathea 3-ekspeditionen, og han har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at skabe begejstring for naturvidenskaben i offentligheden.”

H.C. Ørsted Prisen, der uddeles årligt, blev indstiftet i 2013 af H.C. Ørsted selskabet og Langeland Kommune, og den tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag.

Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren har medvirket til at udvikle naturvidenskaben og gøre den tilgængelig for den brede offentlighed.

Priskomité
Prismodtageren er udpeget af en priskomité bestående af:

  • Professor Jacob Østergaard, Danmarks Tekniske Universitet (formand for priskomiteen)
  • Professor Johannes Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet
  • minister Bertel Haarder, Folketinget
  • Direktør Kim Hansen, Langelands Elforsyning
  • Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
  • Formand for H.C. Ørsted selskabet, Troels Krøyer.

Der vil senere blive udsendt en pressemeddelelse om dagens program den 14. august.

For yderligere oplysninger kontakt:

Professor Jacob Østergaard, formand for priskomitéen, på telefon 25 13 05 01
eller Troels Krøyer, formand for H.C. Ørsted selskabet, på telefon 51 23 20 52.