Ørsted legatet

Click here for English version

Bemærk venligst, at ansøgningsfristen er overskredet. Tillykke til modtagerne af legatet 2018! Læs mere om dem her.

 

1. Formål

H.C Ørsted Selskabet har til formål at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab og at nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humaniora. Ligesom H.C. Ørsted. Han lagde kimen til den verden, vi kender i dag. Hans nysgerrighed, passion og interesse for naturen rummer alt det, vi har brug for til at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. H.C. Ørsted Selskabet og Ørsted vil i samarbejde gerne være med til at støtte studerende, der ønsker at rejse ud i verden og gennem deres studie efterleve H.C. Ørsteds værdier; nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen.

Derfor tildeler vi fire legater á 50.000kr. til fire studerende, som lever op til kriterierne. Der er nedsat en priskomité, som udvælger de fire bedste ansøgninger.

2. Udvælgelseskriterier

  1. Du skal enten være på det sidste år af din bacheloruddannelse eller på kandidatdelen af din uddannelse.
  2. Du skal være indskrevet på en naturvidenskabelig eller humanistisk uddannelse
  3. Du skal kunne dokumentere, at pengene skal bruges til et udlandsophold samt at udlandsopholdet enten er påbegyndt eller finder sted inden for to år fra ansøgningsfristen.
  4. Du skal gøre rede for, hvordan dine fag eller dit projekt lever op til H.C. Ørsteds virke ved enten:
    1. at omsætte teori til praktisk viden
    2. at understøtte H.C. Ørsteds værdier; nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen
    3. at være nytænkende

3. Ansøgningsformat

Du skal skrive en motiveret ansøgning for, hvorfor det er dig, der skal tildeles studielegatet. Du skal gøre det klart, hvordan du og dit rejseformål imødekommer de opstillede udvælgelseskriterier. Formatet kan enten være Word, PowerPoint eller en video.

Du skal i din ansøgning kort beskrive dig selv og besvare følgende spørgsmål:

Hvilket studie er du tilmeldt?
Hvor langt i dit studie er du?
Hvor vil du gerne rejse hen?
Hvorfor skal du tildeles legatet?

4. Proces

Du sender din motiverede ansøgning samt dokumentation for, at du er indskrevet på relevant studie til scholarship@orsted.dk. Ansøgningsfrist er 14.5.2018.

Hvis du har spørgsmål er du også velkommen til at skrive til scholarship@orsted.dk

Vinderne får direkte besked den 13.6.2018. De fire vindere bliver inviteret til prisuddelingen i Rudkøbing den 14.8.2018.

5. Efter endt udlandsophold

Du skal efter endt ophold levere faglig formidling omhandlende et tværfagligt læringspunkt, der kombinerer naturvidenskab og humaniora. Formatet er en artikel, som du skal indsende til relevant fagligt tidsskrift samt til Ørsted på scholarship@orsted.dk.

Derudover vil du blive bedt om at deltage ved næste års prisuddeling med en præsentation om dit udlandsophold samt hvordan du har efterlevet de opstillede kriterier.

 

Nye indlæg