Legat

På grund af Corona-usikkerhed, har vi sammen med energiselskabet Ørsted A/S besluttet at suspendere uddelingen af rejselegater i 2021. Såfremt det skulle blive muligt at genoptage uddelingen i år, vil det blive oplyst her på siden.

1. Formål

H.C. Ørsted Selskabet har til formål at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab og at nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humaniora. Hvilket var præcis, hvad H.C. Ørsted gjorde. Han skabte fundamentet for den verden, vi kender i dag. Hans nysgerrighed, passion og interesse for naturen rummer alt det, vi behøver for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. H.C. Ørsted Selskabet og Ørsted arbejder sammen om at støtte studerende, der ønsker at rejse ud i verden og gennem deres studie efterleve H.C. Ørsteds værdier: nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen.

Derfor tildeler vi fire legater på hver 50.000 kr. til fire studerende, som lever op til kriterierne. Der er nedsat en priskomité, som udvælger de fire bedste ansøgninger.

2. Udvælgelseskriterier

 1. Du skal enten være på det sidste år af din bacheloruddannelse eller på kandidatdelen af din uddannelse.
 2. Du skal være indskrevet på en naturvidenskabelig eller humanistisk uddannelse.
 3. Du skal kunne dokumentere, at pengene skal bruges til et udlandsophold, samt at udlandsopholdet enten er påbegyndt eller begynder inden for to år fra ansøgningsfristen.
 4. Du skal gøre rede for, hvordan dine fag eller dit projekt lever op til H.C. Ørsteds virke ved enten:
  1. at omsætte teori til praktisk viden eller ved
  2. at understøtte H.C. Ørsteds værdier: nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen eller ved
  3. at være nytænkende

3. Ansøgningsformat

Du skal skrive en motiveret ansøgning for, hvorfor det netop er dig, der skal tildeles studielegatet. Du skal gøre det klart, hvordan du og dit rejseformål imødekommer de opstillede udvælgelseskriterier. Ansøgningsformatet kan enten være Word, PowerPoint eller en video.

Du skal i din ansøgning kort beskrive dig selv og besvare følgende spørgsmål:

 • Hvilket studie er du tilmeldt? Hvilken uddannelses institution samt i hvilket land?
 • Hvor langt i dit studie er du?
 • Hvor vil du gerne rejse hen?
 • Hvorfor skal du tildeles legatet? Hvad er dit studies relation til H.C. Ørsteds tankeunivers?

4. Proces

Motiveret ansøgning samt dokumentation for, at du er indskrevet på relevant studie uploades under ’Ansøg nu’.

Ansøgningsfristen bliver annonceret i foråret 2021.

Du vil efter endt studie ophold blive bedt om at stille op til interview, med det formål at formidle dit udlandsophold og fortælle om hvad de udenlandske studier har betydet.

Derudover kan du blive bedt om at deltage ved næste års prisuddeling med en præsentation om dit udlandsophold, samt hvordan du har efterlevet de opstillede kriterier.

Ansøg nu

Det er desværre ikke muligt at ansøge om legatet på nuværende tidspunkt.

Spørgsmål

Har du et spørgsmål, eller vil du gerne vide mere? Så kontakt os endelig.

scholarship@orsted.dk

Vigtige datoer:

Ansøgningsfrist: Anonceres i løbet af foråret 2021.