Om H.C. Ørsted Selskabet

H.C. Ørsted selskabet blev stiftet som en forening i 2004 med hjemsted i Rudkøbing. Selskabets formål er at tage initiativer til at fremme børns og unges interesse for naturvidenskab og at nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humaniora.

Foreningen skal arbejde i overensstemmelse med H.C. Ørsteds virke og tænkning indenfor naturvidenskab og kultur. Selskabet har støttet forskning i pædagogik indenfor naturvidenskaberne samt i metoder til at fremme naturvidenskab og kunst som fælles kulturbærende elementer i samfundet.

I de senere år har selskabet arbejdet på at gøre Ørsted mere synlig ved at foretage en årlig uddeling af en H.C. Ørsted forskerpris samt drift af en udstilling om Ørsted i Rudkøbing. Med støtte af energiselskabet Ørsted er der nu årlige uddelinger af en forskerpris, 2 forsker talentpriser samt 2 studielegater. Desuden har selskabet en udstilling  om Ørsted  i Østergade 48 i Ruskøbing i lokaler stillet til rådighed af SuperBrugsen. Denne udstilling skal give sommerens besøgende i Rudkøbing mulighed for at fordybe sig i Ørsteds betydning for naturvidenskaben.

H.C. Ørsted selskabet vil gerne arbejde mere med den lokale forankring af foreningen, og vil derfor skabe en bredere medlemsbase. Vi opfordrer derfor alle, som sympatiserer med vores arbejde, til at melde sig ind i foreningen

Medlemskab

Der afholdes naturligvis en årlig generalforsamling.

Kontingentet er beskedne kr. 100,00 for personligt medlemskab.

Virksomheder kan få medlemskab/sponsorat for kr. 500,00 og opefter.

Klik her for at melde dig ind

Sponsorer

Priser og legater: Energiselskabet Ørsted.

Prisoverrækkelse: Langeland kommune

Etablering af udstilling: LAG, Fonden for Langelands elforsyning, fynske banks fond.

Lokaler: SuperBrugsen Rudkøbing.

Sponsormedlemmer: Tranberg revision, Fonden for Langelands elforsyning, ASTRA, veterantraktorer.com, DTU-Danmarks Tekniske Universitet.