Legat

Søg legat

1. Formål

H.C. Ørsted Selskabet har til formål at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab og at nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humaniora. Hvilket var præcis, hvad H.C. Ørsted gjorde. Han skabte fundamentet for den verden, vi kender i dag. Hans nysgerrighed, passion og interesse for naturen rummer alt det, vi behøver for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. H.C. Ørsted Selskabet og Energiselskabet Ørsted arbejder sammen om at støtte studerende, der ønsker at rejse ud i verden og gennem deres studie efterleve H.C. Ørsteds værdier: nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen.

Derfor tildeler vi to legater på hver 50.000 kr. til to studerende, som lever op til kriterierne. Der er nedsat en priskomité, som udvælger de to bedste ansøgninger.

2. Udvælgelseskriterier

 1. Du skal enten være på det sidste år af din bacheloruddannelse eller på kandidatdelen af din uddannelse.
 2. Du skal være indskrevet på en naturvidenskabelig eller humanistisk uddannelse.
 3. Du skal kunne dokumentere, at pengene skal bruges til et udlandsophold, samt at udlandsopholdet enten er påbegyndt eller begynder inden for to år fra ansøgningsfristen.
 4. Du skal gøre rede for, hvordan dine fag eller dit projekt lever op til H.C. Ørsteds virke ved enten:
  1. at omsætte teori til praktisk viden eller ved
  2. at understøtte H.C. Ørsteds værdier: nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen eller ved
  3. at være nytænkende

3. Ansøgningsformat

Du skal skrive en motiveret tekst omkring, hvorfor det netop er dig, der skal tildeles studielegatet. Du skal gøre det klart, hvordan du og dit rejseformål imødekommer de opstillede udvælgelseskriterier. Dette har du mulighed for at gøre i de åbne spørgsmål, du finder i ansøgningsformularen, hvor du bliver bedt om at besvare:

 • Hvilket studie, du er tilmeldt? Hvilken uddannelsesinstitution og i hvilket land?
 • Hvorfor fortjener du H. C. Ørsted selskabets studielegat?
 • Hvordan afspejler dit udvekslingsophold H. C. Ørsteds værdier? (nysgerrig, dedikeret, interesseret i naturen).

Dertil skal du vedlægge et billede af dig selv og dokumentation for udlandsopholdet.
Anbefalinger, budget, referencer mv. er ikke påkrævet.

4. Proces

Motiveret ansøgning samt dokumentation for, at du er indskrevet på relevant studie uploades under ’Ansøg nu’.

Ansøgningsfrist: 1. maj 2022.

Du vil efter endt studie ophold blive bedt om at stille op til interview, med det formål at formidle dit udlandsophold og fortælle om hvad de udenlandske studier har betydet.

Derudover kan du blive bedt om at deltage ved næste års prisuddeling med en præsentation om dit udlandsophold, samt hvordan du har efterlevet de opstillede kriterier.

Ansøgningfristen for legatet er udløbet. Vi åbner op for ansøgninger igen i foråret 2023.

Spørgsmål

Har du et spørgsmål, eller vil du gerne vide mere? Så kontakt os endelig.

scholarship@orsted.com

Vigtige datoer:

Ansøgningsfrist: 1. maj 2022.