Om H.C. Ørsted Selskabet

H.C. Ørstedselskabet blev stiftet som en forening i 2004 med hjemsted i Rudkøbing.
Selskabets formål er at tage initiativer til at fremme børns og unges interesse for naturvidenskab og at nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humaniora.

Foreningen skal arbejde i overensstemmelse med H.C. Ørsteds virke og tænkning indenfor naturvidenskab og kultur. Selskabet har støttet forskning i pædagogik indenfor naturvidenskaberne samt i metoder til at fremme naturvidenskab og kunst som fælles kulturbærende elementer i samfundet.

I de senere år har selskabet tillige arbejdet for at gøre Ørsted mere synlig, bl.a ved en udstilling i samarbejde med Øhavsmuseet. Det giver mulighed for, at borgerne kan få indblik i Ørsteds liv og tænkning. Og det har skabt endnu et kulturelt tilbud til besøgende på Langeland.

H.C. Ørstedselskabet vil gerne arbejde mere med den lokale forankring af foreningen, og vil derfor skabe en bredere medlemsbase. Vi opfordrer derfor alle, som sympatiserer med vores arbejde, til at melde sig ind i foreningen

Der afholdes naturligvis en årlig generalforsamling.
Kontingentet er beskedne kr. 100,00 for personligt medlemskab.
Virksomheder kan få medlemskab/sponsorat for kr. 500,00 og opefter.

Klik her for at melde dig ind