Prisoverrækkelse 2016

Her finder du først formandens tale ved prisoverrækkelsen og dernæst prismodtagerens egen indledning.

Kære medlem af H. C. Ørsted selskabet!

Ved årets slutning vil jeg  kort berette om årets begivenheder i selskabet.

Selskabet blev i sin tid stiftet for at gøre befolkningen i almindelighed og de unge i særdeleshed interesseret i naturvidenskab. Derfor er det glædeligt, at der nu i 2016 er blevet registreret en større interesse for naturvidenskabelige  uddannelser.

Årets hovedbegivenhed i selskabet er overrækkelsen af H.C. Ørstedprisen. I år blev prisen givet til professor Eske Willerslev for hans genetiske og historiske forskning og formidlingen heraf. Det blev den første prisoverrækkelse, hvor der var fuldt hus til overrækkelsen og efterfølgende forelæsning af prismodtageren. Der blev sat ekstra stole og TV skærm op i ØP´s forhal, så alle fremmødte kunne følge begivenheden. Radio- og TV journalister var mødt op i år.

Videooptagelse af prisoverrækkelsen med talerne af formand for Ørstedselskabet, Troels Krøyer og den Langelandske kunstner Sabine Majus, som fortæller om fremstilling af H.C. Ørsted Prisen: Video prisoverrækkelse

Her kan du se og høre et af fordragene Eske Willerslev har holdt i 2014 til emnet “Universets, Jordens, livets og menneskets oprindelse”. Video Eske Willerslev

Udstillingen om H.C. Ørsted var åben i sommermånederne i museets lokaler i Østergade. I september blev udstillingen flyttet til museets lokaler på Jens Winthersvej. Det vil medføre færre impulsbesøg. Men udstillingen er i fine rammer.

Desværre blev vi ramt af et seriøst computersammenbrud, der helt lagde vores hjemmeside og Facebook profil ned. Vi har arbejdet med sagen og er nu klar til igen at komme på nettet.
Sabine Majus, der jo fremstiller Ørstedsprisen over temaet sommerfugl, har påtaget sig opgaven at vedligeholde hjemmesiden og vores Facebook. I de kommende dage vil I igen kunne følge os på de to medier.

I begyndelsen af 2017 vil vi skrive igen og bede jer om at forny jeres medlemskab.

Indtil da ønsker bestyrelsen jer en glædelig jul og et godt nyt år.

Venlig hilsen

Troels Krøyer