H.C. Ørsted udstilling åbner 31. maj.

Så er vi næsten klar til åbning af udstillingen i Østergade 48 i Rudkøbing.

Kom og vær med til åbningen kl.10.00.

Minik Thorleif Rosing modtager H.C. Ørsted Prisen 2017

Den verdenskendte grønlandske geolog, professor ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, modtager mandag den 14. august 2017, Hans Christian Ørsted Prisen 2017.

Uddelingen sker på 240-årsdagen for H.C. Ørsted fødsel ved en højtidelighed i Ørstedspavillonen, Havnegade 92 i Rudkøbing, klokken 10.00.

Med prisen på 10.000 kroner følger et diplom og et kunstværk med titlen ”Sommerfugl”, udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.

I sin begrundelse for at tildele Minik Thorleif Rosing H.C. Ørsted prisen skriver priskomiteen:

”Prisen gives til Minik Thorleif Rosing for hans internationalt anerkendte forskning, der har ledt til ny forståelse af livet og jordens atmosfære for milliarder af år siden. Minik Rosing har under analyse af de ældste sedimenter på Jorden, som findes i Isua ved Nuuk, fundet ud af, at fotosyntese fandt sted allerede for 3,8 milliarder år siden.”

”Minik Thorleif Rosings forskning har ændret opfattelsen af jordens klima på den tid, idet han har tilbagevist en teori om, at Jorden dengang holdt på varmen ved hjælp af en ekstrem drivhuseffekt. Tværtimod har Minik Thorleif Rosing vist, at CO2-niveauet på Jorden for 3,8 milliarder år siden var stort set som i dag.”

”Prisen gives endvidere for Minik Thorleif Rosings indsats for formidling af naturvidenskaben. Minik Thorleif Rosing var i 2006 togtleder på Galathea 3-ekspeditionen, og han har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at skabe begejstring for naturvidenskaben i offentligheden.”

H.C. Ørsted Prisen, der uddeles årligt, blev indstiftet i 2013 af H.C. Ørsted selskabet og Langeland Kommune, og den tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag.

Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren har medvirket til at udvikle naturvidenskaben og gøre den tilgængelig for den brede offentlighed.

Priskomité
Prismodtageren er udpeget af en priskomité bestående af:

 • Professor Jacob Østergaard, Danmarks Tekniske Universitet (formand for priskomiteen)
 • Professor Johannes Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet
 • minister Bertel Haarder, Folketinget
 • Direktør Kim Hansen, Langelands Elforsyning
 • Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Formand for H.C. Ørsted selskabet, Troels Krøyer.

Der vil senere blive udsendt en pressemeddelelse om dagens program den 14. august.

For yderligere oplysninger kontakt:

Professor Jacob Østergaard, formand for priskomitéen, på telefon 25 13 05 01
eller Troels Krøyer, formand for H.C. Ørsted selskabet, på telefon 51 23 20 52.

Eske Willerslev modtager H.C. Ørsted Prisen 2016

Den internationalt kendte danske DNA-forsker, 45-årige Eske Willerslev, professor og dr. scient. ved Københavns Universitet og leder af Center for Geogenetik, modtager onsdag den 17. august, 2016, HC Ørsted Prisen 2016. Det sker ved en højtidelighed i Ørstedspavillionen, Havnegade 92 i Rudkøbing, klokken 9.30.

Med prisen på 10.000 kroner følger et diplom og et kunstværk med titlen ”Sommerfugl”, udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.

HC Ørsted Prisen, der uddeles årligt, blev indstiftet i 2013 af HC Ørsted selskabet og Langeland Kommune, og den tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

I sin begrundelse for at tildele Eske Willerslev HC Ørsted Prisen skriver priskomiteen:

”Prisen gives til Eske Willerslev for hans internationalt anerkendte DNA forskning, der på mange måder har været med til at omskrive historien. F. eks, at der boede mennesker i USA for 14.000 år siden, og at de australske aboriginere var meget tidlige udvandrere fra Afrika/Mellemøsten.

På den måde er verden anderledes, end vi troede, inden Eske Willerslevs forskningsresultater blev fremlagt. I øvrigt som verden blev helt anderledes efter HC Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Eske Willerslev er enestående, fordi han har forenet sin DNA forskning med grænseoverskridende feltarbejder i både Sibirien og blandt indianere i USA.

Prisen gives endvidere for Eske Willerslevs arbejde med at formidle sin forskning til omverdenen. I øvrigt endnu et lighedspunkt med HC Ørsted, der gjorde meget ud af at få videnskabelige resultater formidlet til offentligheden.

Endelig gives prisen for Eske Willerslevs optagethed af grænsefladerne mellem videnskaben og det åndelige. Videnskaben kan forklare en del af virkeligheden, som også består af kræfter og energier, vi endnu ikke forstår, og som er genstand for tro og overtro. I den sammenhæng er ligheden med Ørsteds optagethed af ånden i naturen jo slående.”

Prismodtageren er udpeget af en priskomité bestående af:

 • Professor Claus Michelsen, Syddansk Universitet (formand for priskomiteen)
 • Fhv. minister Charlotte Sahl-Madsen
 • Direktør Kim Hansen, Langelands Elforsyning
 • Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet
 • Formand for HC Ørsted selskabet, Troels Krøyer.

Årets modtager af H.C. Ørsted Prisen 2015 udpeget

Fredag den 14. august 2015 klokken 10.00 overrækkes HC Ørsted Prisen 2015 til digteren Klaus Høeck i Ørstedpavillonen, Havnegade 92, 5900 Rudkøbing.

HC Ørsted Prisen er indstiftet i 2013 af HC Ørsted selskabet og Langeland Kommune. Prisen uddeles hvert år på HC Ørsteds fødselsdato den 14. august. Ud over æren følger der med prisen et diplom, et kunstværk med titlen ”Sommerfugl” samt en check på 10.000 kr. Kunstværket er udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.

HC Ørsted Prisen tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

Klaus Høeck tildeles HC Ørsted Prisen 2015 for sin digtning, der bevæger sig ud i de rum, hvor HC Ørsted og H.C. Andersen også var, og hvor ånden i naturen både viser sig i videnskabelige beskrivelser, naturfænomener, poesi, orddannelser og tænkning.

Klaus Høeck er født i 1938 og bor i Veflinge på Fyn. Klaus Høeck er en eksperimenterende lyriker, der lader opbygningen af de store, ofte “flersporede” digtsamlinger styre af rent formelle principper fra matematik, it-kybernetik, sprogvidenskab m. m. Siden 1989 er Klaus Høeck medlem af Det Danske Akademi.

I forbindelse med prisoverrækkelsen afholder prismodtageren en offentlig digtsuite.

Prismodtageren er udpeget af en priskomite bestående af:

 • Professor Claus Michelsen, Syddansk Universitet (formand for priskomiteen)
 • Fhv. minister Charlotte Sahl-Madsen
 • Fhv. minister, MF Bertel Haarder
 • Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Formand for HC Ørsted selskabet, Troels Krøyer
 • Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet

Modtager af H.C. Ørsted Prisen 2014 udpeget

Torsdag den 14. august klokken 12.30 overrækker fhv. minister Charlotte Sahl-Madsen HC Ørsted Prisen 2014 til talentchef Hanne Hautop, Mærsk Mc- Kinney Møller Videncenter i Rådhussalen i Rudkøbing.

HC Ørsted Prisen er indstiftet i 2013 af HC Ørsted selskabet og Langeland Kommune. Prisen uddeles hvert år på HC Ørsteds fødselsdato den 14. august. Ud over æren følger der med prisen et diplom, et kunstværk med titlen “Sommerfugl” samt en check på 10.000 kr. Kunstværket er udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.

HC Ørsted Prisen tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

Hanne Hautop tildeles HC Ørsted Prisen 2014 for sit fornyende og utrættelig arbejde for at gøre talentudvikling til en naturlig del af undervisningen i naturvidenskab i grundskolen og i gymnasiet. Hanne Hautop er leder Sciencetalenter, der både nationalt og internationalt er helt unikt i forhold til at skabe optimale rammer for, at talentfulde børn og unge i naturvidenskab kan udvikle deres talent gennem fagligt udfordrende aktiviteter på camps og masterclasses, se http://www.sciencetalenter.dk/da/ . Hanne Hautop har som en skarp og vidende debattør og foredragsholder givet væsentlige bidrag til at styrke den naturvidenskabelige uddannelseskultur i Danmark.

Hanne Hautop er cand. scient. i fysik med matematik som bifag fra Aarhus Universitet med speciale i teknologihistorie om Marconi og den trådløse telegrafi. Hun var fra 1995 til 2008 gymnasielærer på Favrskov Gymnasium og i en 2-årig uddannelsesleder i HTX-samarbejdet mellem Den Jyske Håndværker-skole og Favrskov Gymnasium. Hun har været fagredaktør for forlaget Systime og er medforfatter på flere lærebøger.

Inden prisoverrækkelsen afholder prismodtageren en offentlig forelæsning med titlen ” De gode kan blive de bedste – hvorfor skal vi udvikle og pleje sciencetalenterne?” på Ørstedskolen i Rudkøbing klokken 10.00

Prismodtageren er udpeget af en priskomite bestående af:
Professor Claus Michelsen, Syddansk Universitet (formand for priskomiteen) Fhv. minister Charlotte Sahl-Madsen Fhv. minister MF Bertel Haarder Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune Formand for HC Ørsted selskabet, Troels Krøyer Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet

Første modtager af H.C. Ørsted Prisen udpeget

Onsdag den 14. august klokken 13.00 overrækkes HC Ørsted Prisen 2013 til direktør Mikkel Bohm, Danish Science Factory (tidligere Dansk Naturvidenskabsformidling) i Rådhussalen i Rudkøbing.

HC Ørsted Prisen er indstiftet i 2013 af HC Ørsted selskabet og Langeland Kommune. Prisen uddeles hvert år på HC Ørsteds fødselsdato den 14. august. Ud over æren følger der med prisen et diplom, et kunstværk med titlen ”Sommerfugl” samt en check på 10.000 kr. Kunstværket er i år udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.

HC Ørsted Prisen tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

Mikkel Bohm tildeles HC Ørsted Prisen 2013 for sit fornyende, uegennyttig og utrættelig arbejde med at skabe begejstring for naturvidenskab blandt børn og unge og gøre naturvidenskab til en helt naturlig del af børn og unges dannelse. Mikkel Bohm er brobygger mellem forskning og den naturfaglige praksis i skoler, museer og oplevelsescentre, og han er bannerfører for samarbejde mellem formelle og uformelle naturfaglige læringsmiljøer. Mikkel Bohm er en dynamisk organisator, der er god til at skaffe midler til arbejdet med at give børn og unge mulighed for at opleve glæden ved at beskæftige sig med naturvidenskab.

Efter prisoverrækkelsen afholder prismodtageren en offentlig forelæsning med titlen ”Udforske, forstå og forandre: Science for den næste generation ” på Ørstedskolen i Rudkøbing klokken 16.00.