Forside

Velkommen til H.C. Ørsted Selskabets hjemmeside, hvor du bl.a. finder information om H.C. Ørsted Selskabet, om H.C Ørsted Prisen og om prismodtagerne. Du har ligeledes mulighed for at tilmelde dig selskabet og se formalia som regnskab og vedtægter.

Har du spørgsmål til selskabet eller vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Se “Kontakt os“, hvor du også finder en særlig sektion for pressen.


H.C. Ørsted Selskabet er også på Facebook, hvor du altid kan finde de seneste nyheder:

På vegne af formanden for Ørstedselskabet Troels Krøyer

Til medlemmerne af H.C. Ørstedselskabet.

Først og fremmest godt nytår og tak for din støtte til selskabet i 2017.

Den vigtigste begivenhed i 2017 var prisoverrækkelsen på Ørsteds fødselsdag den 14. august.
Prisen gik til professor Minik Rosing. Rosing, der er professor ved Københavns Universitet og leder af Geologisk Museum. Han har fundet spor af liv i et 3,8 milliarder år gammelt grønlandsk klippestykke. Dermed kunne han påvise, at der har været liv på Jorden i form af alger 300 millioner år tidligere end hidtil dokumenteret.
Efter prisoverrækkelsen holdt Rosing en veloplagt festforelæsning for et talstærkt publikum.
Prisen blev overrakt af den nye formand for priskomitéen professor Jacob Østergaard.
Udstillingen om Ørsted har stået på Langelands Museum i hele 2017. Aftalen om samarbejdet med museet om udstillingen ophørte ved årets udgang. Derfor er udstillingen netop nedtaget. Vi overvejer, hvor den kan blive sat op igen.
Museet havde i år suppleret udstillingen med interessante effekter udlånt fra Danmarks Tekniske Museum. Desuden var Ørsteds dødsmaske udstillet i nogle måneder. Den var udlånt fra Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
I december deltog vi i den Ørstedfejring, som Ørsted – tidligere Dong – havde indbudt til.
Nogle efterkommere af Ørsted har i øvrigt ifølge pressen sagsøgt Ørsted, for uretmæssig brug af navnet.

Vi håber, at du vil forny dit medlemskab af selskabet og dermed være med til at fremme interessen for naturvidenskab og synliggøre H.C. Ørsteds betydning for naturvidenskaben og for Rudkøbing.
Kontingentet for 2018 er uændret kr. 100, der bedes indbetalt på:

Reg: 2029
Konto: 0122433870

Virksomhedssponsorater på f.eks. kr. 500 er meget velkomne.

Venlig hilsen
Troels Krøyer
... Se mereSe mindre

Se på Facebook
·Del

DONG er blevet til ØRSTED.
I den anledning havde virksomheden indbudt til Ørsted fejring. H.C. Ørstedselskabet var også inviteret. På fotoet ses Formanden for Ørstedselskabet Troels Krøyer i samtale med Dr. Phil. Dan Christensen, der er landets førende Ørsted ekspert. Han har skrevet Ørsted biografien "Naturens tankelæser".
... Se mereSe mindre

Se på Facebook
·Del

Til medlemmerne af H.C. Ørstedselskabet,
Hermed til forhåbentlig behagelig orientering en pressemeddelelse, der netop er udsendt om årets H.C. Ørstedpris.
I vil også modtage en invitation fra kommunen til at deltage den 14. august.
Venlig hilsen
Troels Liselotte Krøyer

Minik Thorleif Rosing modtager Hans Christian Ørsted Prisen 2017
Prisen gives for at have ledt til ny forståelse af livet og jordens atmosfære for milliarder af år siden.

Den verdenskendte grønlandske geolog, professor ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, modtager mandag den 14. august 2017, Hans Christian Ørsted Prisen 2017.
Uddelingen sker på 240-årsdagen for H.C. Ørsted fødsel ved en højtidelighed i Ørstedspavillonen, Havnegade 92 i Rudkøbing, klokken 10.00.
Med prisen på 10.000 kroner følger et diplom og et kunstværk med titlen ”Sommerfugl”, udført af den langelandske kunstner Sabine Majus.
I sin begrundelse for at tildele Minik Thorleif Rosing H.C. Ørsted prisen skriver priskomiteen:
”Prisen gives til Minik Thorleif Rosing for hans internationalt anerkendte forskning, der har ledt til ny forståelse af livet og jordens atmosfære for milliarder af år siden. Minik Rosing har under analyse af de ældste sedimenter på Jorden, som findes i Isua ved Nuuk, fundet ud af, at fotosyntese fandt sted allerede for 3,8 milliarder år siden.”
”Minik Thorleif Rosings forskning har ændret opfattelsen af jordens klima på den tid, idet han har tilbagevist en teori om, at Jorden dengang holdt på varmen ved hjælp af en ekstrem drivhuseffekt. Tværtimod har Minik Thorleif Rosing vist, at CO2-niveauet på Jorden for 3,8 milliarder år siden var stort set som i dag.”
”Prisen gives endvidere for Minik Thorleif Rosings indsats for formidling af naturvidenskaben. Minik Thorleif Rosing var i 2006 togtleder på Galathea 3-ekspeditionen, og han har gjort en bemærkelsesværdig indsats for at skabe begejstring for naturvidenskaben i offentligheden.”
H.C. Ørsted Prisen, der uddeles årligt, blev indstiftet i 2013 af H.C. Ørstedselskabet og Langeland Kommune, og den tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag.
Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren har medvirket til at udvikle naturvidenskaben og gøre den tilgængelig for den brede offentlighed.
Priskomité
Prismodtageren er udpeget af en priskomité bestående af:
• Professor Jacob Østergaard, Danmarks Tekniske Universitet (formand for priskomiteen)
• Professor Johannes Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet
• Tidl. minister Bertel Haarder, Folketinget
• Direktør Kim Hansen, Langelands Elforsyning
• Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
• Formand for H.C. Ørstedselskabet, Troels Krøyer.
Der vil senere blive udsendt en pressemeddelelse om dagens program den 14. august.
For yderligere oplysninger kontakt:
Professor Jacob Østergaard, formand for priskomitéen, på telefon 25 13 05 01
eller Troels Krøyer, formand for H.C. Ørstedselskabet, på telefon 51 23 20 52.
... Se mereSe mindre

Se på Facebook
·Del